Orkest

Geschiedenis…
Het “Kamper Mandoline en Gitaar Orkest” werd 21 oktober 19 30 opgericht als “Kamper Mandoline Club” (KMC) door de heren G. Winkeler (eerste voorzitter) en G. van ‘t Veen (eerste dirigent).

In 1970 ontving dhr. G. Winkeler de Zilveren Medaille van de Orde van Oranje Nassau uit handen van de burgemeester van Kampen dr. W.P. Berghuis. Deze sprak daarbij de woorden dat de onderscheiding toekwam aan de “oprichter en gedurende veertig jaren van bestaan, sympathieke voorzitter van de KMC”.

In 1980 werd het vijftig jarig bestaan gevierd van de vereniging, tevens het vijftig jarig jubileum van dhr. G. Winkeler als voorzitter.

Vanaf 1930 stond het orkest onder leiding van een achttal dirigenten. De langst “zittende” dirigent was dhr. D. Karel, destijds welbekend in de Kamper muziekwereld. Op dit moment staat het orkest onder leiding van Sebastiaan de Grebber uit Zwolle.

Voor beeldmateriaal over de afgelopen periode …
zie Fotogalerie >> Orkestfoto’s.

Activiteiten…
Met het orkest werken we jaarlijks toe naar festivals en concerten.

De dinsdagavond is de vaste repetitieavond. Deze wordt gehouden in de Dr. H. Bouwmanschool te Kampen.

Met het Jeugdorkest hopen we ook dat er toekomst blijft voor het orkest. Onder leiding van Sebastiaan de Grebber zijn hiervoor de eerste succesvolle stappen al gezet.