Dirigent

Sinds de oprichting in 1930 kent het orkest een achttal dirigenten.
Op de diverse orkestfoto’s in de “Fotogalerie” zijn ze terug te vinden.
In volgorde van tijd gaat het om …

- dhr. G. van ‘t Veen * zie: orkestfoto 1
- dhr. De Ruiter
- dhr. J. Kroes
- dhr. D. Karel * zie: orkestfoto’s 2 en 3
- dhr. E. van de Weerd * zie: orkestfoto 4
- dhr. J. Wessels
- mevr. H. Knuf * zie: orkestfoto’s 5 en 6
- Sebastiaan de Grebber * zie: orkestfoto’s 7 en 8

Sinds september 2005 is Sebastiaan de Grebber de vaste dirigent van ons orkest.

Enkele wetenswaardigheden …

Sebastiaan de Grebber (1980) kreeg zijn eerste mandolinelessen op achtjarige leeftijd aan het Centrum voor Kunstzinnige Vorming de Muzerie te Zwolle.

Hij studeerde Schoolmuziek aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens afd. Conservatorium. Gedurende deze studie besloot Sebastiaan zich geheel aan de mandoline te wijden en ging hij Mandoline Docerend Musicus studeren.
Na het afstuderen in Schoolmuziek (2001) en Mandoline (2002) ging hij zich focussen op een carrière als professioneel concertmandolinist.
In 2003 vervolgde hij daarom zijn mandolinestudie, nu Uitvoerend Musicus, bij Alex Timmerman aan de Messiaen Academie in Zwolle en bij de welbekende Italiaanse mandolinevirtuoos Ugo Orlandi aan het Conservatorio ‘C. Pollini’ in Padova, Italië.
In mei 2005 studeerde hij cum laude af door het geven van zijn examenconcert.

Sebastiaan mag een ambassadeur van de mandoline genoemd worden, niet alleen op het gebied van het virtuoze Italiaanse repertoire van de 20 e eeuw, maar zijn interesse gaat ook uit naar moderne muziek.

Zowel als solist, als samen met het Mandoline Kamerorkest ‘Het Consort’ gaf hij vele succesvolle concerten in eigen land en vele andere landen.
Momenteel geeft Sebastiaan de Grebber solo recitals, concerten met pianiste Eva van den Dool, is hij concertmeester van Het Consort, dirigeert hij een mandolineorkest en geeft hij mandoline- en gitaarles en algemene muzikale vorming aan de Muziekschool Noordwest Veluwe en de Muziekschool van Kampen.


Sebastiaan de Grebber